funkcjonalość easypszok

Podstawowe funkcjonalności programu

 • Wystawianie kwitów wagowych,
 • Automatyczne tworzenie raportów i zestawień m.in.:
  • Przyjęte, wydane i przeniesione odpady,
  • Zestawienie przyjęć dla mieszkańców,
  • Ilość przyjętych odpadów wg. Pochodzenia,
  • Wykorzystane limity,
  • Wykorzystane limity wg. Typu odpadu.
 • Możliwość generowania raportów w formacie xls, pdf, wydruk,
 • Wystawianie Kart Przekazana Odpadów (KPO) – Przyjęcie odpadów (KPO),
 • Wystawianie Kart Przekazana Odpadów (KPO) – Wydawanie odpadów (KPO),
 • Wystawianie Kart Ewidencji Odpadów (KEO),
 • Katalog odpadów wraz z kodami zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska,
 • Możliwość edycji ilości typów odpadów,
 • Kontrolowanie limitów na mieszkańca,
 • Kontrolowanie limitów na konkretny odpad,
 • Możliwość modyfikacji historycznych danych,
 • Kontrolowanie stanów magazynowych,
 • Możliwość dodania nieograniczonej ilości magazynów,
 • Możliwość ograniczenia odpadów trafiających do magazynu,
 • Możliwość ustalenia maksymalnej pojemności magazynu,
 • Możliwość przenoszenia odpadów pomiędzy magazynami,
 • Możliwość gromadzenia bazy danych miszkańców i firm,
 • Możliwość posiadania kilku użytkowników,
 • Możliwość ustalenia uprawnień dla poszczególnych użytkowników,
 • Dostęp do oprogramowania w każdym miejscu – za pomocą internetu.

pakiet basic

opłata
miesięczna *

25zł netto

ilość przyjęć
w miesiącu

do 100

maksymalna
liczba użytkowników

1

ilość
gmin

1

dodatkowa
gmina

-

dodatkowy
użytkownik

-

pakiet start

opłata
miesięczna *

69zł netto
92zł netto

ilość przyjęć
w miesiącu

do 500

maksymalna
liczba użytkowników

2

ilość
gmin

1

dodatkowa
gmina

25zł miesięcznie

dodatkowy
użytkownik

9zł miesięcznie

pakiet pro

opłata
miesięczna *

109zł netto
149zł netto

ilość przyjęć
w miesiącu

nielimitowana

maksymalna
liczba użytkowników

4

ilość
gmin

2

dodatkowa
gmina

25zł miesięcznie

dodatkowy
użytkownik

9zł miesięcznie

Podstawowe funkcjonalności programu

 • Wystawianie kwitów wagowych,
 • Automatyczne tworzenie raportów i zestawień m.in.:
  • Przyjęte, wydane i przeniesione odpady,
  • Zestawienie przyjęć dla mieszkańców,
  • Ilość przyjętych odpadów wg. Pochodzenia,
  • Wykorzystane limity,
  • Wykorzystane limity wg. Typu odpadu.
 • Możliwość generowania raportów w formacie xls, pdf, wydruk,
 • Wystawianie Kart Przekazana Odpadów (KPO) – Przyjęcie odpadów (KPO),
 • Wystawianie Kart Przekazana Odpadów (KPO) – Wydawanie odpadów (KPO),
 • Wystawianie Kart Ewidencji Odpadów (KEO),
 • Katalog odpadów wraz z kodami zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska,
 • Możliwość edycji ilości typów odpadów,
 • Kontrolowanie limitów na mieszkańca,
 • Kontrolowanie limitów na konkretny odpad,
 • Możliwość modyfikacji historycznych danych,
 • Kontrolowanie stanów magazynowych,
 • Możliwość dodania nieograniczonej ilości magazynów,
 • Możliwość ograniczenia odpadów trafiających do magazynu,
 • Możliwość ustalenia maksymalnej pojemności magazynu,
 • Możliwość przenoszenia odpadów pomiędzy magazynami,
 • Możliwość gromadzenia bazy danych miszkańców i firm,
 • Możliwość posiadania kilku użytkowników,
 • Możliwość ustalenia uprawnień dla poszczególnych użytkowników,
 • Dostęp do oprogramowania w każdym miejscu – za pomocą internetu.